top of page

BETA - versjon

Siden er under utvikling. Vi tester ulike funksjoner og løsninger.

Barnehage.TV

Til inspirasjon og refleksjon.

visjon

Barnehage.TV skal være en nettbasert ressurs for alle som jobber med barn. Vi ønsker at barn skal få en best mulig oppvekst og dette er vårt bidrag til å støtte barnehageansatte og barnehage eiere i den viktige jobben de gjøre for småbarnsfamilier.

Barnehage.TV skal være en tankesmie for barnehagesektoren. Vi tror vi har mye å lære av hverandre og vi ønsker å være en plattform hvor vi alle kan spille på lag for å finne beste praksis og løsninger som kanskje allerede er tilgjengelige. Kanskje er ikke alle enige i hva som er den beste løsningen og det er heller ikke målet, men heller skape et faglig engasjement og refleksjon over egen praksis som gjør arbeidsdagen mer spennende og optimalt gi motiverte medarbeidere og et bedre arbeidsmiljø. Der ligger nøkkelen til å skape gode barnehager som oppvekstarena.

Vi ønsker å bygge bro mellom praksisfeltet, forskningsfeltet, lovverk og myndighetenes anbefalinger.

Leker med tre alfabeter

Barnehage.TV - våre tjenester

Vi spiller alle på samme lag med felles mål!

Image by Jacqueline Kelly

Konferanser

Vi ønsker at mange fler, ja hele personalgruppa kan ha tilgang til webinar  (konferanser på nettet) som er relevante uten at det skal være en stor kostnad økonomisk og miljømessig knyttet til påmelding, reise, overnatting og diett. Vi tar for oss ulike tema og øker nytteverdien ved at materialet er tilgjengelig på nettet og en kan jobbe videre med refleksjon og tiltak i egen barnehage.

Tre generasjoner kvinner

RESSURSER OG VERKTØY

Vi vil gjøre eksisterende nett ressurser mer tilgjengelige og i tillegg produsere nytt materiale som barnehagene kan bruke og ha nytte av. Vi vil gjøre det lettere for folk å dele og lære av hverandre.

Eventyr tid

PRISER OG KONKURANSER

Noen ganger trenger vi ei gulrot for å komme igang. For å støtte jobben med å gjøre barnehagene gode, ønsker vi å lage en oversikt over hvilke priser og premier som barnehagene kan søke på. Barnehage.TV har også egne pristildelinger.

Kontaktskjema

Org.nr. 914437830

glade barn
bottom of page