top of page
Søk
  • Forfatterens bildeKnut Thomas

Oppdatert: 4. mai 2020

Å finne en god logo som representerer hva barnehage.tv står for var en spennende prosess. Først tenker man at en må finne noe som ser fint ut eller som skiller seg ut. Etter prøving og feiling av forskjellige utkast måtte jeg ta en pause i ren frustrasjon i valg mellom ikoner, farger, skrifttyper og utforming. Da bestemte jeg meg for å angripe arbeidsoppgaven litt annerledes og brøt ned de forskjellige variablene i logoen.


Først ute var valg av ikon.

Første assosiasjon ved ikonet er lukkemekanismen i et kamerahus. Vi er jo tross alt et media selskap. Men ikonet har også en dypere mening. Barnehagen som organisasjon må forholde seg til fire vesentlige faktorer:


#1 Myndighetene: de vedtar lover, forskrifter og tilrådninger for drift av barnehage.


#2: Ansatte: de som gjennomfører driften av barnehagen.


#3: Småbarnsfamiliene: brukerne av tjenesten som barnehagene produserer.


#4: Forskning: som blant annet belyser kunnskap om barns behov og utvikling.


Dersom barnehagen som institusjon skal kunne utvikle seg til barnas beste, så må alle disse fire kriteriene være på plass. I logoen er disse representert ved en del hver av den runde sirkelen. I midten er en firkant som representerer barnet. Det skal alltid være i sentrum; være i fokus; være kjernen i alt vi foretar oss. Barnehagen er representert ved alle fem deler samlet, som en rund ball. Da kan barnehagen rulle som et hjul og bevege seg framover, la barnet utvikle seg best mulig. Dersom en av de ytre delene mangler, så vil barnehagen ha en humpete vei eller i verste fall ikke kunne rulle i det hele tatt og barnet vil bli skadelidende.


Fargevalget var mer åpent. Lilla er ingen primærfarge, men består av rødt og blått; to elektriske motpoler, som ild og vann. Vannet slukker ilden, men blodet er tykkere. Gode diskusjoner skjer når det er rom for å ha forskjellige meninger, når vi har evne til å se ting fra forskjellige perspektiv. Vi må ikke nødvendigvis være en homogen masse for å skape noe vakkert og barnehagen trenger ansatte med ulike personligheter og ferdigheter. Lilla er fargen på lysene vi tenner i advent og representerer et håp om at ting kan forandres og bli bedre.


Skrift typen ble valgt fordi den skulle være personlig, ha et menneskelig aspekt i våre digitale tidsalder. Skriften er skjev og roterer litt sirkulært. Alt går ikke på en rett linje i livet. Det er det kun tidslinjen som gjør, men hva tiden fylles med er oppturer og nedturer. Vi må erkjenne at vi har ikke kontroll på alt og at ikke alt alltid går som vi har tenkt. Ei er sirkelen alltid sluttet. Det må være kjærlighet nok til å gi rom for å prøve og feile, elske og tilgi; heie på hverandre og støtte hverandre. Vår tjeneste skal være kreativ og nytenkende. Vi skal inspirere og motivere og ikke sette grenser for muligheter til å utvikle oss. Da må vi tørre å bevege oss litt utenfor og utfordre fastgrodde rutiner og normer som ikke alltid følger i takt med ny kunnskap, men likevel holde fast på det absolutte; ubetinget kjærlighet.


Det må være rom for å tenke nytt. Kanskje ruller ikke ballen. Kanskje er det en sprettball eller kule som lekent traff barnehage.tv, akkurat som en elastisk trampoline som gir barnehagen spenst til å nå nye høyder, med barnet i sentrum.
bottom of page