top of page
glade barn

"En god barndom varer hele livet."

Tidl. kunnskapsminister Kristin Halvorsen i "Fremtidens barnehage" Meld.St. 24. (2012-13)

visjon

Barnehage.TV skal være en nettbasert ressurs for alle som jobber med barn. Vi ønsker at barn skal få en best mulig oppvekst og dette er vårt bidrag til å støtte barnehageansatte og barnehage eiere i den viktige jobben de gjøre for småbarnsfamilier.

Barnehage.TV skal være en tankesmie for barnehagesektoren. Vi tror vi har mye å lære av hverandre og vi ønsker å være en plattform hvor vi alle kan spille på lag for å finne beste praksis og løsninger som kanskje allerede er tilgjengelige. Kanskje er ikke alle enige i hva som er den beste løsningen og det er heller ikke målet, men heller skape et faglig engasjement og refleksjon over egen praksis som gjør arbeidsdagen mer spennende og optimalt gi motiverte medarbeidere og et bedre arbeidsmiljø. Der ligger nøkkelen til å skape gode barnehager som oppvekstarena.

Vi ønsker å bygge bro mellom praksisfeltet, forskningsfeltet, lovverk og myndighetenes anbefalinger.

Leker med tre alfabeter
bottom of page